ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

01 กรกฎาคม 2565 / 09.28 น.

พช.ปัตตานี ร่วมพลังขับเคลื่อนประชารัฐ บูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 – นายนิพันธ์ บุญหลวง ผ [...]

01 กรกฎาคม 2565 / 09.22 น.

ผู้ว่าฯ ปัตตานี ย้ำทุกฝ่ายร่วมแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าเป็นรายครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายจากระบบ TPMAP ให้ได้รับการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันนี้ 29 มิถุนายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์