ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

05 ตุลาคม 2564 / 11.49 น.

พช.ปัตตานี พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

5 ตุลาคม 2564 – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจั [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์