ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 สิงหาคม 2565 / 10.08 น.

รองผู้ว่าฯ ปัตตานี มอบเงินรางวัลหนูน้อยที่ชนะการประกวด “หนูน้อยผ้าไทยจังหวัดปัตตานี” ในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม และงานประจำปี จังหวัดปัตตานีวิถีใหม่ ประจำปี 2565

15 สิงหาคม 2565 – ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รอง [...]

18 สิงหาคม 2565 / 09.46 น.

พช.ปัตตานี ค้นหาต้นแบบกิจกรรมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ 15 สิงหาคม 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์