ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พฤศจิกายน 2565 / 22.53 น.

พช.ปัตตานี รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนและการปฏิบัติราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พช.ปัตตานี รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนและการป [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์