ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มกราคม 2564 / 10.15 น.

กิจกรรม : พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารระดับสูง เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบพื้นที่อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟 กิจกรรม : พล [...]

18 มกราคม 2564 / 10.01 น.

กิจกรรม : น้ำใจ DSI(ปัตตานี) ร่วมด้วยช่วยกัน มอบวัตถุดิบสนับสนุนโรงครัวพระราชทานฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟 กิจกรรม : น้ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์