ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

01 กันยายน 2562 / 22.33 น.

ป้องกัน: พิกัดแผนที่ตำแหน่งของครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้ ต่ำกว่า 38000 บาท ต่อคน/ต่อปี ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี (version 3.0) สอบถามรหัสผ่านเพื่อเข้าดูข้อมูลได้ที่ นายรอสดี จะปะกิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 088 784 7040

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์