ข้าวเกรียบปลาปัตตานีตราเรือสำเภา

๑.ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบปลาปัตตานีตราเรือสำเภา
๒.ชื่อกลุ่ม/ ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาโต๊ะ
๓.ที่อยู่ 114 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
๔.เบอร์โทรศัพท์ 0817983698

๕.เรื่องราวผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบปลาบ้านดาโต๊ะมีมานาน 3 ชั่วอายุเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทีขาวบ้านนำเอาวัตถุดิบและทรัพยากรในหมู่บ้านมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบปลาสามรถทำรายได้ให้กับกลุ่ม
๖.ขั้นตอนการผลิต (พอสังเขป)
เอาวัตถุดิบปลาทีล้างสะอาดแล้วมาใส่เครื่องบดพร้อมเครื่องปรุงและแป้งมันบดให้ละเอียดแล้วเอามาปั้นเป็นก้อนยาวๆต้มประมาณ 2 ช.ม แล้วเอาไปตากแดดเสร็จเอาไปหั่นเป็นชิ้นๆแล้วไปตากแดดอีกครั้งพอแห้งนำมาบรรจุพร้อมจำหน่าย
๗.จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1.สดจากทะเล สะอาด กรอบ อร่อย
2.มีโปรตีนและแคลเซียม
3.มีมาตรฐาน อย ฮาลาล มผช สมส

(Visited 1 times, 1 visits today)