กล้วยกรอบ

ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยกรอบ
กลุ่มกล้วยหินกรอบแก้ว
นางสาวเฟาะซียะห์เด็งโด อ.ยะหริ่ง
โทรศัพท์ 093-581-3151

กล้วยหิน มีเฉพาะในพื้นที่ปลายด้ามขวานที่เต็มไปด้วยคุณค่าโภชนาการผลิต กล้วยหินกรอบแก้วเป็นขนมทานเล่นขบเคี้ยว กรอบ อร่อยเกินห้ามใจ มี 3 รสชาติ 1.รสหวาน 2.รสเค็ม 3.รสปาปรีก้าเป็นการรวมตัวของกลุ่มสตรีในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นที่รู้จัก ก่อให้เกิดรายได้เสริมจากอาชีพการเกษตรและไม่กระทบต่องานหลักที่มีอยู่ โดยมีแนวคิดที่จะใช้วัตถุดิบในชุมชนให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในชุมชน รายได้เหล่านี้ไม่เพียงช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังสร้างความภาคภูมิใจและช่วยพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)