ชุดของขวัญบุหรงน่ารัก

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์
ชุดของขวัญบุหรงน่ารัก
๒. ชื่อกลุ่ม/ผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายาบาติก
๓. ที่อยู่ 75/2หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๖๐
๔. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 089 – 9787940
๕. ราคาขายส่ง/ปลีก ต่อชุด/ชิ้นราคาขาย 490/ชุด ราคาส่ง 450/ชุด

๖. เรื่องราวผลิตภัณฑ์ (Story of product)
บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์มากไม่ว่ายุคสมัยใด จะสังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ สวยงามจะส่งผลถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากรสชาติอาหาร รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ใช้สอย นับวันบรรจุภัณฑ์ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อยอดขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ ฉะนั้นตลาดของบรรจุภัณฑ์จึงกว้างขึ้น มีบริษัทหรือตัวแทนผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เติบโตอย่างก้าวกระโด ในหลายปีที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชนก็หันมาส่งเสริมเรื่องนี้กันมากขึ้น กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยก็หันมาให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง
โครงการจัดประกวดบรรจุภัณฑ์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่กลุ่มจะได้มีโอกาสผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมบรรจุภัณฑ์สวยๆ สู่ท้องตลาด เป็นการกระตุ้นในกลุ่มมีความกระตือรือร้นที่จะผลิตสินค้าใหม่ๆ ให้มีความโดดเด่นสวยงาม เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มไปด้วย
ส่าเหล้าปัตตานี หรือ ดอกบุหรงน่ารัก (ดอกสาละ) ตามประสาชาวบ้านเรียกขานเป็นพืชตระกูลเดียวกับกระดังงา หรือ สายหยุด เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ บานอยู่ประมาณ 2 – 3 วัน เกสรของส่าเหล้าปัตตานี มีสรรพคุณทางยา คือ ยาบำรุงหัวใจ บำรุงกำลังโลหิต และสารสกัดในการต้านมาลาเรียด้วย
ต้นส่าเหล้าปัตตานี เป็นดอกไม้พื้นเมืองที่พบเห็นได้ทั่วไปตามธรรมชาติ สามารถพบส่าเหล้าปัตตานี ตามป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณทั่วประเทศ ที่มีระดับความสูง 100 – 600 เมตร ซึ่งส่าเหล้าปัตตานีส่าเหล้าปัตตานีแต่ละสายพันธุ์จะชอบดินที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นที่จะต้องทราบเพื่อจะได้เลือกดินที่จะมาปลูกให้เหมาะกับสายพันธุ์นั้นๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)