กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์
กระด้ง / กะเฌอ

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง
นางสมปอง อัดอินโหม่ง
ที่อยู่ 87 ม.4 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
โทรศัพท์ 080-1382889

(Visited 1 times, 1 visits today)