พช.ปัตตานี ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ลงพื้นที่ อ.ยะรัง และ อ.ทุ่งยางแดง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ บริษัทประชารัฐ [...]

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับ นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 8 เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ

15 มีนาคม 2561 นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพ [...]

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ครั้งที่ 2/2561

ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี [...]

อ่านต่อ