กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนชายแดนใต้ (ระดับกลุ่มจังหวัด) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายประพันธ์ พรหมสมบูรณ์ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้ว [...]

อ่านต่อ

ประชุมสรุปและติดตามงานยามเช้า เพื่อวางแผนติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ/จังหวัดปัตตานี

มอร์นิ่งบรีฟ (morning briefing) วันที่ 11 เมษายน 2559 เ [...]

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานฝ่ายร้านนิทรรศการของส่วนราชการในการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2559

13.50 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด [...]

อ่านต่อ

ประชุมสรุปและติดตามงานยามเช้า เพื่อวางแผนติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ/จังหวัดปัตตานี

มอร์นิ่งบรีฟ (morning briefing) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 25 [...]

อ่านต่อ

พิธีมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

31 มีนาคม 2559 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ตรวจราชการกร [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมร่วมกันในโครงการ“มหกรรมระดมทุนหารายได้ เข้าสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปัตตานี (มาแกแต เตาะเซ ดาดะห์)”

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนัก [...]

อ่านต่อ