นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หน.กง.ส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอับดุลรอฮิม เซะบารู หน.กง.สารสนเทศฯ พร้อมด้วย นว.พช.กลุ่มงานสารสนเทศฯ จัดสรรแบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (สีชมพู) และข้อมูล กชช.2ค (สีน้ำเงิน)

13 ตุลาคม 2559 – สพจ.ปัตตานี ปล่อยของดี นายวัชระ [...]

อ่านต่อ

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หน.กง.ส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานยามเช้า เพื่อวางแผนติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ/จังหวัดปัตตานี

มอร์นิ่งบรีฟ (morning briefing) วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม [...]

อ่านต่อ

7 ตุลาคม 2559 – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หน.กง.ส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานี ปฐมนิเทศฯ อสพ.รุ่นที่ 69 จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2560

7 ตุลาคม 2559 – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หน.กง.ส่งเ [...]

อ่านต่อ

6 ตุลาคม 2559 – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หน.กง.ส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

6 ตุลาคม 2559 – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หน.กง.ส่งเ [...]

อ่านต่อ

แหล่งสับปะรดภูแล…คุณภาพดี มีเพียงแห่งเดียว ที่เชียงราย

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 [...]

อ่านต่อ

โครงการปลูกรักษ์จังหวัดเชียงรายปี 2 เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 [...]

อ่านต่อ

แถลงข่าว การจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม สลอง ประจำปี 2559

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 [...]

อ่านต่อ

แหล่งสับปะรดภูแล…คุณภาพดี มีเพียงแห่งเดียว ที่เชียงราย

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 [...]

อ่านต่อ

โครงการปลูกรักษ์จังหวัดเชียงรายปี 2 เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 [...]

อ่านต่อ