กิจกรรม : พช.ปัตตานี ชี้แจงและให้ข้อมูลต่อคณะติดตามและตรวจสอบ ภายใต้ภารกิจ “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 9 (สำนักงาน ปปท.เขต 9)

🇹🇭“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟 กิจกรร [...]

อ่านต่อ

ผลสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร 854 คน เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดปัตตานี

ประการศรายชื่อ : ผลสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร 854 คน เพื่อคัดเ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรม : พช.ปัตตานี ลงพื้นที่ อำเภอยะหริ่ง เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล”

🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟 กิจกรรม : พช [...]

อ่านต่อ

กิจกรรม : พัฒนาชุมชนปัตตานี ติดตามผลการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ด้านรายได้ และการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟 กิจกรรม : พั [...]

อ่านต่อ

กิจกรรม : (วัน2) พช.ปัตตานี ร่วมนำเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🇹🇭“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟 กิจกรร [...]

อ่านต่อ

กิจกรรม : พช.ปัตตานี ร่วมนำเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🇹🇭“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟 กิจกรร [...]

อ่านต่อ

กิจกรรม : พช.ปัตตานี ลงพื้นที่ อำเภอไม้แก่น เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล”

🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟 กิจกรรม : พช [...]

อ่านต่อ