พช.ปัตตานี เป็นตัวแทนหน่วยงานต้นแบบฯ เขตตรวจราชการที่7 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ร่วมประกวดหน่วยงาน “ต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 CDD Policy Award 2022″

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พั [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” บ้านคลองต่ำ อ ปะนาเระ จ.ปัตตานี

วันนี้ 5 สิงหาคม 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พั [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ร่วมงานแถลงข่าวเตรียมจัด “งานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรมและงานประจำปีจังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2565”

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พั [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ร่วมเวทีทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ 2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

3 สิงหาคม 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจ [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี หนุนกิจกรรม “1อำเภอ 1 ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ขับแคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้ 3 สิงหาคม 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พั [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เย็นวันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียร [...]

อ่านต่อ