พช.ปัตตานี มอบทุนการศึกษาจาก “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี DATA

วันนี้ 8 กันยายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล “หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด” และ “ข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน” ในงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 CD DAY 2022″ DATA

วันที่ 6 กันยายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พั [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ร่วมงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 CD DAY 2022” ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 data

วันที่ 5 กันยายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พั [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ใช้ศูนย์กระจายสินค้า OTOP บูรณาการร่วม สนง.ประมงฯ เปิด Fisherman Shop เพิ่มช่องทางกระจายสินค้าสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี data

2 กันยายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจ [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวั [...]

อ่านต่อ

รองผู้ว่าฯ ปัตตานี มอบเงินรางวัลหนูน้อยที่ชนะการประกวด “หนูน้อยผ้าไทยจังหวัดปัตตานี” ในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม และงานประจำปี จังหวัดปัตตานีวิถีใหม่ ประจำปี 2565

15 สิงหาคม 2565 – ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รอง [...]

อ่านต่อ