ป้องกัน: พิกัดแผนที่ตำแหน่งของครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้ ต่ำกว่า 38000 บาท ต่อคน/ต่อปี ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี (version 3.0) สอบถามรหัสผ่านเพื่อเข้าดูข้อมูลได้ที่ นายรอสดี จะปะกิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 088 784 7040

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

อ่านต่อ

ป้องกัน: พิกัดแผนที่ตำแหน่งของครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้ ต่ำกว่า 38000 บาท ต่อคน/ต่อปี ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี (version 2.0)

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

อ่านต่อ

พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี

– นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ให้ส [...]

อ่านต่อ