กิจกรรม : พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารระดับสูง เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบพื้นที่อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟 กิจกรรม : พล [...]

อ่านต่อ

กิจกรรม : น้ำใจ DSI(ปัตตานี) ร่วมด้วยช่วยกัน มอบวัตถุดิบสนับสนุนโรงครัวพระราชทานฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟 กิจกรรม : น้ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรม : พช.ปัตตานี จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟 กิจกรรม : พช [...]

อ่านต่อ

กิจกรรม : จิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ /วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” กิจกรรม : จิต [...]

อ่านต่อ

กิจกรรม : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ /วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” กิจกรรม : วัน [...]

อ่านต่อ