พช.ปัตตานี รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนและการปฏิบัติราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พช.ปัตตานี รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนและการป [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

พช.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี จัดประชุมประจำเดือน สร้างพลังทีมงานขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน ใน 12อำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พช.ปัตตานี จัดประชุมประจำเดือน สร้างพลังทีมงานขับเคลื่อ [...]

อ่านต่อ

รับมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่น “OTOP ปัตตานี” ร่วมใช้จัดกิจกรรม “สอยดาว” ในงานกาชาด 2565 ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

พช.ปัตตานี รับมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่น “OTOP ปัตตานี [...]

อ่านต่อ