พช.ปัตตานี รับฟังการประชุมการขับเคลื่อนแนวทางเขตการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมร [...]

อ่านต่อ

aพช.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ผู้สมัครเข้าร่วมขุด “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

16 พฤศจิกายน 2564 – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ชื่นชมกองทุนชุมชนดีเด่น ผลักดันให้เป็นต้นแบบสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคง ยั่งยืนและชุมชนพึ่งตนเองได้จริง

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย [...]

อ่านต่อ

พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประชุมประจำเดือนตุลาคม พร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นประธา [...]

อ่านต่อ