หลากหลายผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่น “OTOP ปัตตานี” ร่วมใช้เป็นของขวัญและของรางวัลในงานกาชาดประจำปี 2565

หลากหลายผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่น “OTOP ปัตตานี” ร่วมใช้เป็นของขวัญและของรางวัลในงานกาชาดประจำปี 2565 วันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี นำโดยนายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่น “OTOP ปัตตานี” จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี โดยมีพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อรวบรวมส่งมอบให้สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใช้ออกร้านและเป็นของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมสอยดาวผีเสื้อจากเศษผ้าไทยบนต้นกัลปพฤกษ์ เพื่อหารายได้ร่วมกับสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
งานกาชาดประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี รายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมด ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
🇹🇭 วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟
(Visited 1 times, 1 visits today)