รับมอบ “ผีเสื้อผ้าไทย” จาก 12 อำเภอ ร่วมใช้จัดกิจกรรม “สอยดาว” ในงานกาชาด 2565 ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

พช.ปัตตานี รับมอบ “ผีเสื้อผ้าไทย” จาก 12 อำเภอ ร่วมใช้จัดกิจกรรม “สอยดาว” ในงานกาชาด 2565 ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน รับมอบผีเสื้อผ้าไทย จากพัฒนาการอำเภอ 12 อำเภอ ซึ่งรวบรวมจากประชาชนและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทั้ง 12 อำเภอ ร่วมกันประดิษฐ์สีเสื้อจากเศษผ้าไทยขนาด 3-5 นิ้ว ใช้โครงลวดประกอบให้สามารถเกี่ยวกับต้นกัลปพฤกษ์ได้ จำนวนทั้งสิ้น 520 ตัว เพื่อส่งมอบให้สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมออกร้านจัดกิจกรรมสอยดาวเพื่อหารายได้ร่วมกับสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ณสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
🇹🇭 วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟
(Visited 1 times, 1 visits today)