รับมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่น “OTOP ปัตตานี” ร่วมใช้จัดกิจกรรม “สอยดาว” ในงานกาชาด 2565 ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

พช.ปัตตานี รับมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่น “OTOP ปัตตานี” ร่วมใช้จัดกิจกรรม “สอยดาว” ในงานกาชาด 2565 ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่น “OTOP ปัตตานี” จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี โดยมี นางสาวพนิดา เล๊าะนะ พัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อรวบรวมส่งมอบให้สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมออกร้านจัดกิจกรรมสอยดาวผีเสื้อจากเศษผ้าไทยบนต้นกัลปพฤกษ์ เพื่อหารายได้ร่วมกับสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
งานกาชาดประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี รายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมด ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
🇹🇭 วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟
(Visited 1 times, 1 visits today)