พช.ปัตตานี ร่วมงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 CD DAY 2022” ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 data

วันที่ 5 กันยายน 2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน นำผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร กลุ่มเป้าหมายเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมงาน”วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 CD DAY 2022″ ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานการดำเนินงานและการจัดงานฯ ที่จัดขึ้น ในวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ มีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานโดยพร้อมกัน ซึ่งจังหวัดปัตตานี มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ประเภท ประกอบไปด้วย
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
2.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่ ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ในช่วงบ่ายวันนี้ เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “กรมการพัฒนาชุมชน กับการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงหมหาดไทย สู่ Chang for Good” ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
ในโอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล แก่ หมู่บ้าน หน่วยงาน ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร และตำบล ที่มีผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ดีเด่น ปี 2565 ดังนี้
1) รางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน
2) รางวัลนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
3) รางวัลสุดยอดผู้นำการพัฒนาในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
4) รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
5) รางวัลชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และจังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัล รางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองต่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เข้ารับรางวัลดังกล่าว โดยมีพัฒนาการจังหวัดปัตตานีและข้าราชการในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำ เครือข่าย องค์กร ข้าราชการ ที่เข้าร่วมรับรางวัลในวันนี้ ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)