พช.ปัตตานี จับมือดาว TikTok ร่วมพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ปัตตานี บน Platform ชื่อดัง

นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตลาดและเสริมศักยภาพร้านค้าออนไลน์ (e-marketing) สำหรับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการ(ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ) อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตลาดและเสริมศักยภาพร้านค้าออนไลน์ (e-marketing) สำหรับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านการใช้สื่อสมาร์ทโฟนด้วยมือถือ ภายใต้กิจกรรม (สอนเทคนิคไลฟ์สดทาง TikTok Live ด้วยมือถือ) ซึ่งมี คุณนรินทร์ ปากบารา และทีมงานผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการใช้รูปแบบการตลาดออนไลน์บน Platform ต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องสอนเทคนิคไลฟ์สดและการสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มทาง TikTok ด้วยมือถือ
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิคทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP และกระตุ้นการบริโภคในวงกว้างหรือต้องการพัฒนาเพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจของครอบครัวและส่งเสริมการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเป็นช่องทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย โดยดำเนินการ 2 รุ่นๆละ 30 คน/กลุ่ม มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมฯ สามารถนำไปใช้ได้จริง มีความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน์ต่อไป
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)