พช.ปัตตานี จัดประชุมซักซ้อมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำเอกสารผลงาน เพื่อขอประเมินเลื่อนระดับข้าราชการในสังกัด

นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ จ่าเอกณภัทร หงษ์ทอง ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมซักซ้อมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำเอกสารผลงานเพื่อขอรัลการประเมินเลื่อนระดับข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ของข้าราชการผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น4 อาคาร2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)