พช.ปัตตานี ร่วมจัดแสดงความสวยงามของผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นปัตตานี จากกลุ่ม OTOP ในงานมหกรรมมอเตอร์โชว์ จังหวัดปัตตานี 2022

19 มิ.ย.2565 – นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดแฟชั่นโชว์เพื่อแสดงและนำเสนอความสวยงามของผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นปัตตานี จากกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่และผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น เสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีตัวแทนสร้างสรรค์ชุดและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โดยใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นปัตตานี ร่วมนำเสนอผลงาน เช่น
– นักศึกษาสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
– กลุ่มสตรี/วิสาหกิจชุมชน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
– ร้านซายับเวดดิ้งบางปู
– ห้องเสื้อซันมานเวดดิ้ง
– BANBAS WEDDING
– เป็นต้น
โดยกิจกรรมจัดแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อนำเสนอความสวยงามของผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นปัตตานี ในงานมหกรรมมอเตอร์โชว์ จังหวัดปัตตานี 2022 ในครั้งนี้ มีกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 4 กลุ่ม ร่วมส่งผลงานผ้าไทยผ้าพื้นถิ่น ผลงานบาติกลายพระราชทานฯ ผสานลวดลายอัตลักษณ์ประจำกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบาราโหมบาซ่าร์ อำเภอเมืองปัตตานี (ผ้าบาติกคลุมไหล่ ผ้าบาติกลายขิดนารีรัตนราชกัญญา ผสานลวดลายประจำกลุ่ม) กลุ่มเยาวชนบ้านดี อำเภอเมืองปัตตานี (ผ้าขิดลายนารีรัตน์ราชกัญญา ผสานลายศิลปวัฒนธรรม) กลุ่มผ้าพิมพ์ชาววัง อำเภอหนองจิก (ผ้าบาติกลายป่าแดนใต้) และมีกลุ่มมุสบาบาติก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ส่งผลงานเข้าร่วมสร้างสีสัน สร้างกระแสความนิยม ร่วมรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยได้ทุกโอกาสอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ผ่านการบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าประจำถิ่นลวดลายต่าง ๆ ผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย และคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น การเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการบอกเล่าเรื่องราวประจำถิ่นให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)