พช.ปัตตานี นำผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 : นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน และ ตัวแทนผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย จำนวน 5ราย จาก 3กลุ่ม ประกอบด้วย
1)กลุ่มทอผ้าบ้านตรัง
2)กลุ่มรายาบาติก
3)กลุ่มยาริง
ร่วมต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และวัตถุประสงค์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะมีตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาจาก “โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก” รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและแฟชั่น มาร่วมบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบลายผ้าพระราชทาน “ลายขิดผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แบบอัตลักษณ์ประจำถิ่นและรางวัลการประกวด และการจัดกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เช่น
1) ความรู้เรื่องเส้นใยและสาธิตการสาวไหมแบบโบราณ
2) การสาธิตการย้อมสีธรรมชาติ
3) ข้อมูลด้าน Fashion และ Designer
4) การศึกษาความนิยม Trend And Fashion Expert
5) การตลาดและแบรนด์ Branding Maketing & sale
6) การออกแบบลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) ในวันนี้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะฯ พัฒนาการจังหวัด รวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)