ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : คุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฝากประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง ดังนี้

  1. เคล็ดลับซื้อสินค้าออนไลน์ ได้สินค้าจริง ไม่ถูกขโมยข้อมูล CLICK! > เคล็ดลับซื้อสินค้าออนไลน์ ได้สินค้าจริง
  2. สินค้าอันตรายที่ สคบ. มีคำสั่งห้ามขาย CLICK! > สินค้าอันตรายที่ สคบ.มีคำสั่งห้ามขาย
  3. ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้มเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน CLICK! > ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกัน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)