พช.ปัตตานี ร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ จ่าเอกณภัทร หงษ์ทอง ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ชั้น2 อาคาร2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนในประเด็นต่างๆ รวมถึง เร่งรัดและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 76 จังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และถ่ายทอดสัญญาณสดผ่าน YouTube Channel ทีวี พช.เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ ร่วมประชุม และรับฟังการประชุมฯสด จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)