ผ้าไทยใส่ให้สนุก

ใส่ทุกวันยิ่งสนุกและงดงาม ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี และ ข้าราชการ บุคลากร พนักงาน ประจำหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ร่วมสวมใส่ผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าพื้นเมือง หลากหลายแบบจากทุกภาค สวยงาม

(Visited 1 times, 1 visits today)