โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.(สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน)

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ โดยนายสุทิน มณีพรหม อดีตพัฒนาการจังหวัดปัตตานี ในนามผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.ประจำปี 2564 สังกัดจังหวัดปัตตานี ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ชั้น2 อาคาร2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เชื่อมโยงสัญญาณการประชุมไปยังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ 12 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ที่ตั้งหลักที่สะดวกและเหมาะสม ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ สวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานโครงการและนโยบาย รวมถึงแผนธุรกิจของสหกรณ์และช่องทางการเข้าถึงบริการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ฯ
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)