พช.ปัตตานี ชื่นชมกองทุนชุมชนดีเด่น ผลักดันให้เป็นต้นแบบสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคง ยั่งยืนและชุมชนพึ่งตนเองได้จริง

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชน ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านข่า ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ และการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านบาโงฆาดิง ม.5 ต นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยมีพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ประสานงานระดับพื้นที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้
ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนกับประธานฯและสมาชิกกองทุน พร้อมมอบแนวทางในการดำเนินงานของกองทุน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถเป็นแหล่งเงินทุนให้กับคนในชุมชน รวมถึงมุ่งหวังให้เป็นกองทุนชุมชนต้นแบบ ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนการการขับเคลื่อนตามรูปแบบและแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขยายผลสู่กองทุนชุมชนอื่นๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)