กิจกรรม : พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารระดับสูง เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบพื้นที่อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟
กิจกรรม : พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารระดับสูง เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบพื้นที่อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 4กลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารระดับสูง ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบพื้นที่อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนเข้าร่วมต้อนรับและรับการช่วยเหลือด้านต่างๆ จากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตัวแทนหน่วยงานระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ผสานความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ เครือข่ายผู้นำชุมชน องค์กรสตรี และเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชนทุกพื้นที่ร่วมสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือฯ ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในฐานะหน่วยประสานการปฏิบัติในพื้นที่(ดำเนินการโดย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี) จัดตั้ง “โรงครัวพระราชทานฯ” ประกอบอาหารสด ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วพื้นที่ โดยในวันนี้มี นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขา ศอ.บต.(กรมการพัฒนาชุมชน) ร่วมเดินทางลงพื้นที่ต้อนรับคณะฯ ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านคูระ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)