กิจกรรม : พช.ปัตตานี จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟
กิจกรรม : พช.ปัตตานี จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการพัฒนาชุมชนในสังกัด และเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและประชาชนจิตอาสา พร้อมเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติในพื้นที่ โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ บริเวณบ้านพักพัฒนาการจังหวัดปัตตานี (ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการประกอบอาหารสด แจกจ่ายประชาชนและครัวเรือนในพื้นที่เขตประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดปัตตานี อย่างเร่งด่วน

(Visited 1 times, 1 visits today)