กิจกรรม : น้ำใจ DSI(ปัตตานี) ร่วมด้วยช่วยกัน มอบวัตถุดิบสนับสนุนโรงครัวพระราชทานฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟
กิจกรรม : น้ำใจ DSI(ปัตตานี) ร่วมด้วยช่วยกัน มอบวัตถุดิบสนับสนุนโรงครัวพระราชทานฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนรับมอบวัตถุดิบ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม จาก นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมสนับสนุนอาหารสดให้กับหน่วยประสานการปฏิบัติในพื้นที่(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี) สนับสนุนวัตถุดิบให้ โรงครัวพระราชทานฯ โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการประกอบอาหารสดเพื่อให้ทีมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนและครัวเรือนในพื้นที่เขตประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดปัตตานี อย่างเร่งด่วน

(Visited 1 times, 1 visits today)