กิจกรรม : ส่งมอบแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม”
กิจกรรม : ส่งมอบแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
วันนี้ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมส่งมอบแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบฯ พร้อมด้วยนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี
(Visited 1 times, 1 visits today)