กิจกรรม : รายงานตัว 52 ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

🇹🇭“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟
กิจกรรม : รายงานตัว 52 ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี นำโดย นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พบปะให้กำลังใจ และ มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจและรูปแบบการทำงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ให้แก่ผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามประกาศฯ จำนวน 52 คน เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ 9อำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ตามคำสั่งคณะทำงานฯ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรายงานตัวและเซ็นต์สัญญาว่าจ้าง ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น2 ตึก1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)