กิจกรรม : (พิธีอิสลาม) พช.ปัตตานี จัดพิธีละหมาดขอฮายัตและสวดขอพรจากองค์อัลลอฮ์(ดูอาร์)ให้บ้านเมืองปลอดจากยาเสพติดและภัยร้ายทั้งปวง ตามแนวทางและกลยุทธ์พระราชทาน ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน “วันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

🇹🇭“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟
กิจกรรม : (พิธีอิสลาม) พช.ปัตตานี จัดพิธีละหมาดขอฮายัตและสวดขอพรจากองค์อัลลอฮ์(ดูอาร์)ให้บ้านเมืองปลอดจากยาเสพติดและภัยร้ายทั้งปวง ตามแนวทางและกลยุทธ์พระราชทาน ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน “วันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี โดย นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมพิธีละหมาดฮายัตและสวดขอพรจากองค์อัลลอฮ์(ดูอาร์)ให้บ้านเมืองปลอดจากยาเสพติดและภัยร้ายทั้งปวง ตามแนวทางและกลยุทธ์พระราชทาน ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายสุเทพ​ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บุคลากรและประชาชนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน โดยพัฒนากลไกในพื้นที่ให้เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นกลยุทธ์พระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระประสงค์ให้นำเงินขวัญถุงพระราชทานไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 12 อำเภอ บูรณาการหน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่ ผนึกกำลัง รวมพลังสามัคคีชุมชน จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)