กิจกรรม : ผู้ว่าฯ ปัตตานี หนุนส่งเสริมกระเช้าปีใหม่ 2564 สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ สกลุ่มโอทอปและองค์กรสตรีในชุมชน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟
กิจกรรม : ผู้ว่าฯ ปัตตานี หนุนส่งเสริมกระเช้าปีใหม่ 2564 สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ สกลุ่มโอทอปและองค์กรสตรีในชุมชน

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อนำเสนอวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมฯ ในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญและของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 หัวหน้าให้ประชาชนได้ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทยและสร้างช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้นโดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในที่ประชุมฯ ให้เกียรติกล่าวเชิญชวนและแจ้งส่วนราชการร่วมอุดหนุนและประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกระเช้าของขวัญและของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรมการจังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)