ปัตตานี : ประกาศรายชื่อ(ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) เพื่อในคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ ปัตตานี : ประกาศรายชื่อผู้สมัคร(เพื่อสอบสัมภาษณ์)ในคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”คลิ๊กที่นี่>> ประกาศสอบสัมภาษณ์โคกหนองนาปัตตานี2564

(Visited 1 times, 1 visits today)