พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

– นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ให้สัมภาษณ์คณะทำงานและเก็บข้อมูลวิจัยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ในประเด็น “แหล่งเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดปัตตานี” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินของวิสาหกิจเครื่องแกง จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนฯ มีโครงการฯ กิจกรรมและแหล่งทุนที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มฯ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนสตรีฯ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)