“พัฒนาชุมชนปัตตานี ขยายตลาด ดันสินค้า OTOP ด้วยโครงการ OTOP เคลื่อนที่ หรือ OTOP Mobile”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี โดย นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ OTOP เคลื่อนที่ หรือ OTOP Mobile นำโดย นางธนพร ไฝพรหม พัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทั้ง 12 อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุม ประชาชนและข้าราชการ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 ถึง 3 ดาว หรือกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ยังไม่ได้รับความนิยมหรือจำหน่ายได้น้อย เกิดการรับรู้และเป็นที่รู้จักจากคนภายนอกชุมชนและสามารถจำหน่ายได้ตามแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดหรือดำเนินการควบคู่ไปกับตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)