” พช.ปัตตานี เร่งชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้ ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน “

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ติดตาม/สนับสนุนการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาดขอบเขตแผนที่หมู่บ้านและปักหมุดระบุพิกัด ครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้ ตามตัวชี้วัดเกณฑ์ จปฐ.ปี 2561 (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน) โดยมี นายรอสดี จะปะกิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวรุสนานี นิเซ็ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านสารสนเทศฯ ลงพื้นที่ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำขอบเขตแผนที่หมู่บ้านและการปักหมุดระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ บนแผนที่ Google Map เพื่อชี้เป้าตำแหน่งครัวเรือนตกเกณฑ์ฯ ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)