กิจกรรม “เที่ยวให้สุด ปักหมุดที่ปัตตานี”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดัปัตตานี – นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี / หน.กลุ่มงานฯ/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ จำนวน 12 อำเภอ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม “เที่ยวให้สุด ปักหมุดที่ปัตตานี” ตามโครงการประชารัฐพัฒนา เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ ร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม มีการนำเสนอผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีการสาธิต จำหน่ายสินค้า OTOP ชิม ช้อป ชม อาหารพื้นถิ่น การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรม ชมฟรีทุกคืน! ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอพาร์ทเมนท์ออมทอง ในบริเวณโรงแรมซีเอส ปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)