การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย นว.พช.จังหวัด พัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 02/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

วันที่ 29 ม.ค.2559 นายประพันธ์ พรหมสมบูรณ์ พัฒนาการจังห [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส 1/2559 เขตตรวจราชการที่ 6 (ชุมพร-นครศรีฯ-พัทลุง-สุราษฎร์ฯ) และ เขตตรวจราชการที่ 7 (กระบี่-ตรัง-พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) และ เขตตรวจราชการที่ 8 (นราธวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา-สตูล)

21-22 มกราคม 2559 นายประพันธ์ พรหมสมบูรณ์ พัฒนาการจังหว [...]

อ่านต่อ

พบปะเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ บริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ปี2559 บ้านกะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี

20 มกราคม 2558 นางวัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์ ผอ.กลุ่มงานข้อมูลพ [...]

อ่านต่อ

กรมการพัฒนาชุมชนและคณะฯ พบปะ เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ บริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ปี2559 ณ ห้องประชุม สพจ.ปัตตานี

19 มกราคม 2558 นางวัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์ ผอ.กลุ่มงานข้อมูลพ [...]

อ่านต่อ

พบปะ เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ บริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ปี2559 อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี

19 มกราคม 2558 นางวัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์ ผอ.กลุ่มงานข้อมูลพ [...]

อ่านต่อ