พช.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมความพร้อมโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ประจำปี 2561

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2561 – นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒน [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมโครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 – นายสุริยะ กิติบุญญ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบนโยบายและให้โอวาทแก่นักวิชาการพัฒนาชุมชน ในโอกาสมารายงานตัวปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 – นายสุริยะ กิติบุญญ [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบคอนเฟอร์เร้น ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ สตรี ครั้งที่ 3/2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี – นายสุริยะ กิติ [...]

อ่านต่อ