ลงพื้นที่ในอำเภอมายอ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ปี 59

วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายประพันธ์ พรหมสมบูรณ์ พัฒนาการจั [...]

อ่านต่อ

จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย หน.กลุ่มงานฯ /หน.ฝ่ายฯ ต้อนรับ นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

เวลา 08.30 น. นายประพันธ์ พรหมสมบูรณ์ พัฒนาการจังหวัดปั [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงาน/ เตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชน เเละเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดปัตตานีของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสายพิรุณ น้อยศิริ

เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ พรหมสมบูรณ์ พจ.ปน. เป็นประธาน [...]

อ่านต่อ

ประชุมไตรมาส สพจ.ปน. พร้อมบรรยายหัวข้อ “วาระการพัฒนาจังหวัดปัตตานี” ในโครงการประชุมไตรมาส จนท.พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

เวลา 08.00 น.นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดป [...]

อ่านต่อ