พช.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามและส่งมอบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ otop กลุ่ม D ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี

-นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้น [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์รักษ์โลก ลดการใช้ถุงพลาสติก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี วันที่ 6 พฤศจิกายน 256 [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี วันที่ 6 พฤศจิกายน 256 [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปัตตานี

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจ [...]

อ่านต่อ