” พช.ปัตตานี ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ “

ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 – นายสุริยะ กิติ [...]

อ่านต่อ

” พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน พื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ ปัตตานี “

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม [...]

อ่านต่อ

” พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน พื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ ปัตตานี “

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม [...]

อ่านต่อ

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมประเมินองค์กร และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม [...]

อ่านต่อ