ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

– นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบห [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ร่วมเวทีฯ ธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะและวัฒนธรรม “สร้างมูลค่า สร้างรายได้ ผ่านธุรกิจสร้างสรรค์ใหม่ๆ ด้วยมิติทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้

-นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมชม ติดตามความก้าวหน้า เร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 – นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนา [...]

อ่านต่อ

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พบปะให้แนวทางในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พบปะ ให้แนวท [...]

อ่านต่อ