พช.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุน เขตตรวจที่ 8 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและโครงการ

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รัก [...]

อ่านต่อ

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับพช.ปัตตานีและบ.ประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดร้านฟาร์มเอาท์เลตอย่างเป็นทางการ

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีแ [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เขตเทศบาล

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2561 – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุ [...]

อ่านต่อ

อ.แม่ลาน เตรียมความพร้อมรองรับโครงการท่องเที่ยวชุมชน “ปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

นางธนพร  ไฝพรม พัฒนาการอำเภอแม่ลาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ [...]

อ่านต่อ

พช.ปัตตานี โดย นายไพรัช ณ ถลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร “การตัดเย็บชุดแต่งกายมุสลิม”

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตา [...]

อ่านต่อ