พช.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับอำเภอ ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ กิติบุญญา [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” หัวข้อ ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น : การเพิ่มมูลค่าผ้าท้องถิ่นปัตตานี

– นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบห [...]

อ่านต่อ