พช.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 20 ก.พ.61 นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงาน [...]

อ่านต่อ

จังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในโอกาสมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รักษาร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี โดย นายรอสดี จะปะกิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ฯ

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2561 – นายอับดุลรอฮิม เซะบาร [...]

อ่านต่อ