🍀พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน🍀

|
เข้าชม 0 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี โดยนายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ นวจินดาพันธุ์ พร้อมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดปัตตานี,ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัด,ผู้แทนสํานักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี,ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานบริษัทฯและนายเสนีย์ อิจิ กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ลงพื้นที่ในอำเภอกะพ้อและยะหริ่ง
ประกอบด้วย
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เส้นทางฟอมูล่า)
กลุ่มสตรีทำขนมกล้วยอบเนย
กลุ่มอามีนตาลโตนด

ทั้งนี้ คณะทำงานฯได้รับฟังข้อมูล ปัญหา
ความต้องการและศักยภาพ อุปสรรคแต่ละกลุ่ม พร้อมได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป เพื่อยกระดับสินค้าและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)