สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์รักษ์โลก ลดการใช้ถุงพลาสติก

|
เข้าชม 0 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 – นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่าย และนักวิชาการจังหวัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษ์โลก ภายใต้ชื่อโครงการ “ผู้ว่าจัดให้” จัดโดยบริษัทประชารัฐฯ ปัตตานี จำกัด ณ ร้านค้าฟาร์มเอาท์เลตปัตตานี (Farm Outlet Pattani) จังหวัดปัตตานี เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษ โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ/เอกชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการร่วมกิจกรรม บริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานีอีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)