พช.ปัตตานี ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเกลือหวานปัตตานี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 น. – นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ นวจินดาพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเกลือหวานปัตตานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เกลือหวานปัตตานี ให้มีมาตรฐานต่อไป โดยมีนายพินัย ปัทมัตย์ พัฒนาการอำเภอเมือง นักวิชาการจังหวัดฯ นักส่งเสริมฯ จนท.ผู้รับผิดชอบ และกลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองปัตตานี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)