พช.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุน เขตตรวจที่ 8 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและโครงการ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย หน.กลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการจังหวัด สพจ.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุน เขตตรวจที่ 8 และเป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและโครงการ ประเด็นผู้ตรวจตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดปัตตานีี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)