จังหวัดปัตตานี ร่วมกับพช.ปัตตานีและบ.ประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดร้านฟาร์มเอาท์เลตอย่างเป็นทางการ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บูรณาการแผนเพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เดิม บริเวณบ้านพักพัฒนาการจังหวัดปัตตานี (ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี) ให้เป็นร้านค้าฟาร์มเอาท์เลตปัตตานี (FARM OUTLET PATTANI) เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มีมาตรฐานและเป็นศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เป็นสถานที่พบปะระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค (Matching) และเป็นสถานที่จัดกิจกรรม (Event) จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

(Visited 1 times, 1 visits today)