พช.ปัตตานี ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เขตเทศบาล

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2561 – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอับดุลรอฮิม เซะบารู หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะฯ เพื่อติดตาม และตรวจสอบความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแล้วเสร็จตามกำหนด พร้อมชี้แจงการนำไปใช้ประโยชน์ของมูลจปฐ.ต่อไป แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บและผู้บันทึกข้อมูลจปฐ. ปี 2561 ในเขตเทศบาลตำบลหนองจิก ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)