พช.ปัตตานีประชุมมอร์นิ่งบรีฟของทุกสัปดาห์

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2561 – นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมมอร์นิ่งบรีฟของทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปงานและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี โดยมี หน.กลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการจังหวัด พช.ปัตตานี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)