อ.แม่ลาน เตรียมความพร้อมรองรับโครงการท่องเที่ยวชุมชน “ปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

นางธนพร  ไฝพรม พัฒนาการอำเภอแม่ลาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำรวจเส้นทาง เตรียมความพร้อมรองรับโครงการท่องเที่ยวชุมชน “ปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” และพบปะผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และพี่น้องประชาชน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลาน,หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร อำเภอแม่ลาน

(Visited 1 times, 1 visits today)