พัฒนากร อ.ยะรัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560

|
เข้าชม 0 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง โดยนางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม พัฒนาการอำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาว อุสนี ดือเระ  พัฒนากรตำบลยะรังและเทศบาลตำบลยะรัง และ นักศึกษาสหกิจศึกษาจาก ม.ฟาฏอนี ,ผู้นำสตรี ,อสม,ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 ได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของครัวเรือนเพื่อได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ครัวเรือน
ณ หมู่ที่ 3,4,5, เทศบาลตำบลยะรัง
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)