พช.ปัตตานี โดย นายไพรัช ณ ถลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร “การตัดเย็บชุดแต่งกายมุสลิม”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี โดย นายไพรัช ณ ถลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.รอสนะ นาแซ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านกลาง สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร “การตัดเย็บชุดแต่งกายมุสลิม” ซึ่งจัดโดย สนง.จัดหางานจังหวัดปัตตานี โดยได้ให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และการสมัครสมาชิก/การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสตรีในการต่อยอดอาชีพ ณ บ้านแหลมแป้ง ม.๘ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี มีสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 1 times, 1 visits today)