ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายสุริยะ กิติบุญญา

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดปัตตานีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิถุนายน 2561 / 09.29 น.

พช.ปัตตานี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ (ระดับกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้) ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี วันพุธที่ 13 มิถุนายน [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

Database Error

Error establishing a database connection

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์