ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มีนาคม 2561 / 12.55 น.

ร่วมต้อนรับ นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 8 เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ

15 มีนาคม 2561 นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพ [...]

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์