ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 กุมภาพันธ์ 2561 / 23.13 น.

พช.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 20 ก.พ.61 นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงาน [...]

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์