ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายสุริยะ กิติบุญญา

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดปัตตานีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 กรกฎาคม 2561 / 04.09 น.

พช.ปัตตานี ลงพื้นที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ฯ OTOP ต.หนองแรด จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของจังหวัดปัตตานี ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561​ – สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปัต [...]

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์