ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางวรรณธนา ไฝสีดำ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปัตตานีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์